Fler frågor...

21.04.2024

Efter att jag skrev mitt blogginlägg om systematisk träning med TrädetWeb i åk 1 på Släbroskolan så har flera pedagoger mailat mig frågor om hur vi organiserat vårt arbete, vilka levels vi använder, om vi har något kompletterande läromedel m m. Jag tänker att det kanske fler som är intresserade av detta så därför skriver jag svaren som blogginlägg så alla kan ta del och även dela vidare om man vill. 

"Startar eleverna i åk 1 på Vt från början på Nivå/Level 2 i Trädet Web eller använder ni någon kartläggning (vilken?) för att de anses kunna vissa bokstäver/bokstavsljud?" 
"Hur gör ni för att avgöra vilka som ska jobba med Nivå 1 Fonologisk medvetenhet, uppfatta ljud? När jobbar eleverna med detta, i fsk klass, Ht åk 1 eller vid starten av intensivträning på Vt? Eller jobbar alla elever med Nivå 1 i förskoleklass tex?" 
De fem % som inte klarade sig upp på gul nivå har de ändå gjort en stor utveckling tex bara läste 0-5 ord men nu 15-20 ord, eller varit mycket frånvarande, inte tränat hemma.

Fin utveckling

Vad ser du att de eleverna saknar i Trädet Web för att utvecklas, trots att de ändå gjort "jobbet"? Hur kommer ni jobba med de eleverna framöver? Vilket annat material kompletterar ni med isf?
Hade ni kunnat förutse vilka dessa är från början dvs hade de behövt annan komplettering från början? Skulle de behövt mer hands on med en till en undervisning?
"Trädet Web utgår ju tydligt från inlärningsstilen phonics. Har ni utifrån den valt ett läromedel som har samma ingång? Undrar därför vad använder ni för läromedel i fsk klass och åk 1? Hur tänker du som speciallärare att de harmoniserar eller inte?"
Vad ser ni att andra som använder trädet web har för framgångsfaktorer eller utmaningar i sina upplägg.
Välkommen till vår hemsida där vi i samarbete med Lindblå Läs-och skrivutveckling  berättar om det fantastiska programmet Trädet Web
Skapad med Webnode Cookies
Skapa din hemsida gratis!