Lottas erfarenheter av Trädet Web

För många år sedan gick jag en heldagsutbildning för Pelle Lindblå i Trädet web och insåg ganska snabbt att det här var en modell vi borde använda oss av i Nyköping. När läsinlärningen inte varit framgångsrik, behöver man säkerställa att alla bokstavsljuden "finns på plats", innan eleven går vidare. När eleven tränar med Trädetweb får den individuella övningar utifrån vad hen är säker på och sedan sker en långsam progression. Eleven ska lyckas! När eleven är bekant med programmet, kan man träna många elever tillsammans. Att kunna träna flera elever samtidigt på dess individuella nivå, är en otrolig tillgång för oss i vårt arbete. Vi säkerställer att allas specifika behov av avkodningsträning blir tillfredsställt.

Jag har tidigare varit delaktig i träning, främst med äldre elever och elever med ett annat modersmål än svenska. När det gäller äldre elever har jag uppmärksammat; för att träningen ska vara gynnsam är elevens egen motivation att träna, enskilt viktigast. Ett motivationsarbete bör på börjas innan träning om eleven inte ser vinsten med övningarna och alla pedagoger runt eleven och vårdnadshavare ska informeras. Arbetet är sällan inget "quick fix" utan är mycket krävande, men oftast så framgångsrikt.

Tillsammans med Marie har jag hållit utbildningar i programmet under flera år och även fungerat som support i mitt centrala uppdrag i kommunen.  

Välkommen till vår hemsida där vi i samarbete med Lindblå Läs-och skrivutveckling  berättar om det fantastiska programmet Trädet Web
Skapad med Webnode Cookies
Skapa din hemsida gratis!