Kurser i Trädet Web

Nu har vi datum för höstens första kurs. Anmäl dig redan nu för att säkra din plats!

Torsdagen den 29 aug kl 16.00-18.00

Tisdagen den 24 sep kl 16.00-17.30

Torsdagen den 17 okt kl 16.00-17.30

Följ länken och anmäl dig! https://forms.gle/SLbiS3EhGM2RnEiv6 

Vi erbjuder kurser för pedagogisk personal som arbetar med läs- och skrivinlärning för såväl barn som ungdomar eller vuxna. Kursen passar även dig som arbetar med elever med läs- och skrivsvårigheter. 

Trädet Web passar både för elever med svenska som modersmål och elever som har svenska som andra språk. Du lär dig att med hjälp av det webbaserade programmet Trädet analysera och arbeta med läs- och skrivutveckling utifrån elevens egna förutsättningar och aktuella kunskapsnivå. 

Kurs på plats eller digitalt - samma innehåll

Välkommen till vår hemsida där vi i samarbete med Lindblå Läs-och skrivutveckling  berättar om det fantastiska programmet Trädet Web
Skapad med Webnode Cookies
Skapa din hemsida gratis!