Kursinnehåll

Kursinnehåll: 

 • Läsprocessen: Hur utvecklas läsförmågan och vilka förutsättningar måste man ha för att lyckas med läsinlärningen.
 • För vilka elever passar Trädet Web?
 • Fonologisk medvetenhet
 • Läs- och skrivinlärningsarbete 
 • – nyinlärning Level 2 och 3A


 • Analys för att hitta en bra startpunkt för elever med annat förstaspråk eller läs- och skrivsvårigheter. Vi går igenom automatisk metod. Level 3B
 • Gehörsskrivning  i Trädet Web.


 • Lässtrategier för ljudenliga ord – Level 4 och 5
 • Morfologisk träning på Level 6
 • Ljudstridighet – Level 7


 • Administrera konton i Trädet Web.
 • Följa elevernas resultat i Trädet Web
Välkommen till vår hemsida där vi i samarbete med Lindblå Läs-och skrivutveckling  berättar om det fantastiska programmet Trädet Web
Skapad med Webnode Cookies
Skapa din hemsida gratis!