Vad är Trädet Web?

Trädet Web är ett strukturerat verktyg för läs- och skrivinlärning. Programmet är en molntjänst och kan användas på alla digitala enheter. Pelle Lindblå heter specialpedagogen som utvecklat detta arbetssätt för läs- och skrivinlärning. Här hittar ni Pelles hemsida: https://www.dyslexi.eu/tradet-web-2/

Trädet Web kan möta alla elever på alla stadier - barn som vuxna, oavsett förstaspråk. Trädet Web är lämpligt för förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, särskola och SFI/SVA.

Arbetet i Trädet Web kan inledas med ett automatiserat test som visar vad den studerande är säker på. Med utgångspunkt i testet hittar programmet automatiskt övningsmaterialet och i vilken ordning övningarna ska tas in. Trädet Web är uppbyggt som ett spel med uppdrag och övningar som ger poäng. Trädet består av sju levels. Dessa 7 levels spänner från att träna fonologisk medvetenhet till att träna avancerad läsning och skrivning.

När eleven blivit bekant med programmet kan eleven med fördel även träna på hemmaplan. Ett uppdrag i Trädet Web tar ca 15-20 min och är lagom att arbeta med ett uppdrag åt gången. Programmet är väldigt strukturerat och lätt att använda.
Level 1- Läsmogenhet

Level 2 och 3A – Nyinlärning

Level 3B – Ominlärning för personer med läs- och skrivsvårigheter eller de som är läskunniga på annat språk. Automatiskt test som tar fram elevens säkra ljud. Med utgångspunkt från testet skapar programmet automatiskt lämpliga övningar. Även progression sköts med automatik.

Level 3C – Ominlärning, precis som nivå 3B. Skillnaden är att här finns ingen automatik. Läraren inleder med ett manuellt test och styr sedan själv övningsinnehållet och progressionen.

Level 4-5 – Läsning, stavning m m av ljudenliga ord

Level 6 Morfologi, dvs sammansatta ord och deras konstruktion.
Level 7 Ljudstridighet 

Välkommen till vår hemsida där vi i samarbete med Lindblå Läs-och skrivutveckling  berättar om det fantastiska programmet Trädet Web
Skapad med Webnode Cookies
Skapa din hemsida gratis!