Maries erfarenheter av Trädet Web

Allt började med Tindra. En flicka i åk 2 med stora läs- och skrivsvårigheter vars mamma hört talas om Trädet Web och ville ge programmet en chans. Mamman frågade mig om jag, Marie ville följa med till Borlänge och träffa Pelle Lindblå som utlovat ett träningsprogram utifrån Tindras behov och förutsättningar. Självklart ville jag följa med och fick världens bästa fortbildning både genom besöket hos Pelle men också genom att han följde Tindra under ett helt år med avstämningsträffar som jag fick möjlighet att vara med på.

Utöver denna fortbildning har jag även gått en halvdagskurs hos Pelle men främst har jag nog lärt mig alla programmets finesser genom att arbeta med elever under många år. 

Under de år som jag har arbetat med Trädet Web har jag sett hur detta program kan användas i den tidiga läs- och skrivinlärningen för att stärka ljudmedvetenheten och kopplingen ljud- bokstav. Jag har sett hur elever med specifika läs- och skrivsvårigheter växer genom detta program då de ser hur de utvecklas både i läsa och skriva.

 Jag har suttit bredvid helt nyanlända elever och sett hur det gynnar inlärning av våra olika vokalljud och hur de i vilken ålder som helst kan använda programmet för att lära sig våra bokstavsljud och att läsa. Jag har sett hur det kan användas för att utveckla avkodning och läsflyt när elever arbetar med programmet under en intensiv period. 

Jag har sett hur pedagoger får ett gemensamt undervisningsspråk i användandet av avkodningsstrategier. Nu har jag också under de senaste veckorna fått möjlighet att arbeta med äldre elever med dyslexi och jisses vilket effektivt verktyg det är för att lära om och lära rätt. 

Att vi dessutom ser ett finfint resultat på gruppnivå på skolan är ju fantastiskt. Trädet Web har blivit ett verktyg för oss i den tidiga läs- och skrivinlärningen. Redan från åk 1 arbetar vi med nyinlärning för de elever som inte har befäst ljud-bokstav 5 ggr/vecka. Vi följer elevernas framsteg och visar på resultat både för elever och föräldrar.

 

Förutom att arbeta med programmet på olika levels med allehanda elever så har jag även tillsammans med Lotta haft kurser om programmet för kommunens pedagoger. Vi har under flera år utbildat pedagoger från förskoleklass till gymnasiet och SFI med samma kursupplägg som vi nu erbjuder pedagoger runt om i Sverige. Vi har i våra utvärderingar med kommunens pedagoger sett ett fint resultat både på grupp- och individnivå. Under dessa år som vi har utbildat pedagoger i Trädet web har andra kommuner intresserat sig av vårat arbete. I Boden har man just nu ett forskningsprojekt knutet till Trädet och i Norrköping utbildar man specialpedagoger som ska kunna driva projektet och utbilda vidare i den egna kommunen.

Välkommen till vår hemsida där vi i samarbete med Lindblå Läs-och skrivutveckling  berättar om det fantastiska programmet Trädet Web
Skapad med Webnode Cookies
Skapa din hemsida gratis!