Vilka är vi?

Marie Trapp

Jag heter Marie Trapp. Jag är 49 år gammal och arbetar som speciallärare på Släbroskolan i Nyköping. Jag är också förstelärare i läs- och skriv och digitala verktyg. Under några år har jag haft en del av min tjänst som språk- läs och skrivutvecklare i Nyköpings kommun.

Jag undervisar, handleder, leder skolutveckling och har föreläsningar och kurser inom många olika områden inom läs- och skriv på den egna skolan, i kommunen och i andra kommuner i Sverige.

Jag har skrivit flera olika läromedel som e x Livet i Bokstavslandet och Skrivarskola för Superdetektiver. Jag var med i projektet "En läsande klass" och delade min undervisning i läsförståelse.

Jag älskar verkligen mitt arbete och att dela med mig av min kunskap och mina erfarenheter. Läs här om Min kunskap och erfarenhet kring Trädet Web

Charlotte Rosencrantz

Jag heter Charlotte Rosencrantz, men kallas Lotta av de flesta. Jag är 63 år och har hunnit med att jobba på alla stadier, på fritidshemmet och på IM på gymnasieskolan och KAA (kommunalt aktivitetsstöd på Campus) under min långa lärargärning. 

Jag är fritidspedagog i botten, men utbildade mig ganska snart till lärare och specialpedagog. Under 80 och 90 talet jobbade jag med yngre barn på låg- och mellanstadiet, för att sedan övergå till högstadiet och gymnasiet som specialpedagog. De sista 12 åren har jag jobbat centralt, 9 år med pedagogiska läs- och skrivutredningar och Skoldatateksarbete i den Centrala elevhälsan och sedan som språk-, läs- och skrivutvecklare i Nyköpings kommun. Jag har även haft ett Skolverksuppdrag genom NCS (nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling) att vara nätverksledare för Sörmland och delta i det nationella arbetet. 

Jag har under flera år haft kontinuerliga utbildningar i Trädet web tillsammans med Marie. I mitt centrala arbete ingår även att leda olika arbetsgrupper, nätverksarbeten, utbildningar i t.ex, Bygga svenska, Fonologia, workshops i digitala verktyg. Numera jobbar jag som speciallärare och specialpedagog i ett område 60 % av min tid, resten med centrala uppdrag i kommunen. Läs här om: Lottas erfarenheter av Trädet Web

.

Välkommen till vår hemsida där vi i samarbete med Lindblå Läs-och skrivutveckling  berättar om det fantastiska programmet Trädet Web
Skapad med Webnode Cookies
Skapa din hemsida gratis!