Trädet Web - ett verktyg för dig?

Trädet Web - ett verktyg för dig eller ditt barn?

Individuell träning och coachning utifrån läs- och skrivträningsprogrammet Trädet Web

Så här tänker vi oss upplägget av testning och träning. Förutom nedan beskrivna innehåll kommer ni att ha möjlighet att maila oss närhelst ni vill om frågor dyker upp. Vi kommer att följa ert barns träning och hör av oss direkt om vi ser något som vi behöver åtgärda. Vi bestämmer tillsammans tider som passar oss alla.  Under träningsperioden kommer ni att ha tillgång till en licens i Trädet som ingår i träningspaketet. Kostnaden för hela träningspaketet med privatcoachning är 5500 kr.

Träff 1: 1,5 h

Avkodningstest samt ett enkelt läsförståelsetest

Test i Level 3B i Trädet för att få syn på säkra och osäkra bokstavsljud

Motivationssamtal kring den träningsinsats som ska göras.

Träff 2: 1h

Fortsatt testning i 3B om det behövs

Genomgång träning 3B – gehörsskrivning, talsyntes

Samtal om "Mina bokstäver" och "Test för ny bokstav"

Träff 3: 30 min

Avstämning – vi tränar tillsammans och testar för ny bokstav

Samtal om hur träningen går, frågor som uppkommit

Visa läslistorna – börja lästräna på dessa

Träff 4: 30 min

Vi levlar upp till Level 4

Visa hur träningen fungerar, vilka avkodningsstrategier som Trädet utgår från. Läslistor

Träff 5: 30 min

Uppdrag 19 – nya avkodningsstrategier och nya läslistor. Avstämning

Träff 6: 30 min

Uppdrag 38 – längre ord, nya läslistor

Träff 7: 1h

Avkodningstest samt ett enkelt läsförståelsetest. Utvärdering och träning framåt

Lotta och Marie med stor erfarenhet av att undervisa elever med behov av särskilt stöd erbjuder även privatträning och coachning i Trädet Web. 

Kanske har du  ett barn som misslyckats med sin läs- och skrivinlärning eller har specifika läs- och skrivsvårigheter och önskar att hen ska utveckla sin ljudsäkerhet och få gynnsamma avkodningsstrategier. Vi möter ditt barn där hen befinner sig i läsutvecklingen och finns med för att träna, coacha under många veckor. 

Vi ses med fördel på plats men även digitalt har fungerat väldigt bra. 

Du bokar detta genom att kontakta Lotta eller Marie!

lottas.lasverktyg@gmail.com

trapplasverktyg@gmail.com


Vi uppmuntrar även vuxna som vill genomföra detta program med oss att höra av sig. Trädet Web är ett program för alla olika åldrar.

Välkommen till vår hemsida där vi i samarbete med Lindblå Läs-och skrivutveckling  berättar om det fantastiska programmet Trädet Web
Skapad med Webnode Cookies
Skapa din hemsida gratis!